Liên hệ hỗ trợ

VITRAC hiện còn phân phối các máy xây dụng cũ, thiết bị cơ giới đã qua sử dụng

Danh mục

ALL

Sản phẩm nổi bật

HAMM 311D

Mã SP : 311D

icon sản phẩm new Giá: Liên hệ

HAMM 3410

Mã SP : 3410

icon sản phẩm new Giá: Liên hệ

HAMM 3412

Mã SP : 3412

icon sản phẩm new Giá: Liên hệ

HAMM 3520

Mã SP : 3520

icon sản phẩm new Giá: Liên hệ

HITACHI ZX200-5G

Mã SP : 201196

icon sản phẩm new Giá: Liên hệ

HITACHI ZX330-5G

Mã SP : 6HK1910502

icon sản phẩm new Giá: Liên hệ

HITACHI ZX470LC-5G

Mã SP : 241298

icon sản phẩm new Giá: Liên hệ

HITACHI ZW100 / ZW120

Mã SP : ZW100-G

icon sản phẩm new Giá: Liên hệ

HYUNDAI EVERDIGM ECP38ZX

Mã SP : ECP38ZX

icon sản phẩm new Giá: Liên hệ

HYUNDAI EVERDIGM ECP43CX-5 HD 310

Mã SP : ECP43CX-5-HD310

icon sản phẩm new Giá: Liên hệ

HYUNDAI EVERDIGM ECP48CX-5 HD 310

Mã SP : ECP48CX-5

icon sản phẩm new Giá: Liên hệ

EVERDIGM ETP1009

Mã SP : ETP1009

icon sản phẩm new Giá: Liên hệ

VOGELE S1800-3 - 2021

Mã SP : 14822951

icon sản phẩm new Giá: Liên hệ

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm từ

Gợi ý tìm kiếm: Xe lu, Xe máy đào, xe cẩu chính hãng, xe xúc lật, bơm bê tông, máy trải nhựa...
0988731339